Các gói cước nổi bật nhất

moi

Gói BIG90

90.000đ

Data: 1GB/ngày

Tổng 30GB/30 ngày

Hạn: 30 ngày

Soạn: BH3 BIG90 gửi 1543

moi

Gói BIG120

120.000đ

Data: 2GB/ngày

Tổng 60GB/30 ngày

Hạn: 30 ngày

Soạn: BH3 BIG120 gửi 1543

moi

Gói VD150

150.000đ

Data: 60GB/ 30 ngày

Miễn phí gọi nội mạng dưới 10p

80p gọi ngoại mạng

Hạn: 30 ngày

Soạn: BH3 VD150 gửi 1543

1. Gói cước 4G Vinaphone data theo tháng:

Tên góiCú phápƯu đãi
DT70
70.000đ
BH3 DT70 gửi 1543
 • 10GB/tháng
DT90
90.000đ
BH3 DT90 gửi 1543
 • 15GB/tháng
DT120
120.000đ
BH3 DT120 gửi 1543
 • 20GB/tháng
MAX200
200.000đ
 BH3 MAX200 gửi 1543
 • 60GB/tháng
 • Miễn phí data xem truyền hình MyTV
MAX300
300.000đ
 BH3 MAX300 gửi 1543
 • 100GB/tháng
 • Miễn phí data xem truyền hình MyTV

2. Gói BIG Data data theo ngày:

Tên góiCú phápƯu đãi
BIG90
90.000đ
 BH3 BIG90 gửi 1543
 • 30GB/tháng (1GB/ngày)
BIG120
120.000đ
BH3 BIG120 gửi 1543
 • 60GB/tháng (2GB/ngày)
BIG200
200.000đ
BH3 BIG200 gửi 1543
 • 120GB/tháng (4GB/ngày)
BIG300
300.000đ
BH3 BIG300 gửi 1543
 • 180GB/tháng (6GB/ngày)

3. Đăng ký 4G Vinaphone nhận ưu đãi 3 trong 1

* Điều kiện: Các gói cước này chỉ áp dụng cho thuê bao mới hòa mạng năm 2023 hoặc thuê bao nằm trong danh sách được hưởng khuyến mãi của nhà mạng.

3.1. Gói khuyến mãi 1 tháng:

Tên góiCú phápƯu đãi
VD90
90.000đ
BH3 VD90 gửi 1543
 • 30GB/tháng (1GB/ngày)
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 10p
 • Tặng 30 phút gọi ngoại mạng
BM120
120.000đ
BH3 BM120 gửi 1543
 • 45GB/tháng (1,5GB/ngày)
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 10p
 • Tặng 30 phút gọi ngoại mạng
VD120N
120.000đ
BH3 VD120N gửi 1543
 • 45GB/tháng (1,5GB/ngày)
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 10p
 • Tặng 50 phút gọi ngoại mạng
VD150
150.000đ
BH3 VD150 gửi 1543
 • 60GB/tháng (2GB/ngày)
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 10p
 • Tặng 80 phút gọi ngoại mạng
D159V
159.000đ
BH3 D159V gửi 1543
 • 180GB/tháng (6GB/ngày)
 • Miễn phí 1500p gọi nội mạng
 • Tặng 200 phút gọi ngoại mạng
D169G
169.000đ
BH3 D169G gửi 1543
 • 210GB/tháng (7GB/ngày)
 • Miễn phí 2000p gọi nội mạng
 • Tặng 150 phút gọi ngoại mạng
D199G
199.000đ
BH3 D199G gửi 1543
 • 240GB/tháng (8GB/ngày)
 • Miễn phí 2000p gọi nội mạng
 • Tặng 250 phút gọi ngoại mạng

3.2. Gói khuyến mãi 6 tháng:

Tên góiCú phápƯu đãi
6VD90
540.000đ
BH3 6VD90 gửi 1543
 • 30GB/tháng (x6 tháng)
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 10p
 • Tặng 180 phút gọi ngoại mạng
6VD120N
720.000đ
BH3 6VD120N gửi 1543
 • 45GB/tháng (x 6 tháng)
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 10p
 • Tặng 300 phút gọi ngoại mạng
6VD150
900.000đ
BH3 6VD150 gửi 1543
 • 60GB/tháng (x6 tháng)
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 10p
 • Tặng 480 phút gọi ngoại mạng
6D159V
954.000đ
BH3 6D159V gửi 1543
 • 180GB/tháng (x6 tháng)
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 30p
 • Tặng 1200 phút gọi ngoại mạng

4. Đăng ký gói cước giải trí Vinaphone

Tên góiCú phápƯu đãi
GT30
75.000đ
BH3 GT30 gửi 1543
 • Miễn phí data Youtube, VieOn, NCT, Tiktok
DGM
79.000đ
BH3 DGM gửi 1543
 • 4GB/tháng
 • Miễn phí data Liên Quân, FreeFire, FC Online
DGT
89.000đ
BH3 DGT gửi 1543
 • 5GB/tháng
 • Miễn phí data Youtube, VieOn, Tiktok, NCT
VD120M
120.000đ
BH3 VD120M gửi 1543
 • 30GB/tháng (1GB/ngày)
 • Miễn phí data Facebook, Youtube, Tiktok
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 10p
 • Tặng 30 phút gọi ngoại mạng

5. Gói cước ngắn ngày VinaPhone

Tên góiCú phápƯu đãi
D3
15.000đ
BH3 D3 gửi 1543
 • 3GB/3 ngày
DT30
30.000đ
BH3 DT30 gửi 1543
 • 7GB/7 ngày

6. Đăng ký gói cước nghe gọi Vinaphone

Tên góiCú phápƯu đãi
V50
50.000đ
BH3 V50 gửi 1543
 • 80 phút gọi trong nước
V75
75.000đ
BH3 V75 gửi 1543
 • 120 phút gọi trong nước
V100
100.000đ
BH3 V100 gửi 1543
 • 165 phút gọi trong nước
V149
149.000đ
BH3 V149 gửi 1543
 • 2000 phút gọi nội mạng
 • 250 phút gọi ngoại mạng

7. Gói cước chu kỳ dài 6 tháng:

Tên góiCú phápƯu đãi
6BIG70
420.000đ
BH3 6BIG70 gửi 1543
 • 500MB/ngày (x6 tháng)
6BIG90
540.000đ
BH3 6BIG90 gửi 1543
 • 1GB/ngày (x6 tháng)
6BIG120
720.000đ
BH3 6BIG120 gửi 1543
 • 2GB/ngày (x6 tháng)
6BIG200
1.200.000đ
BH3 6BIG200 gửi 1543
 • 4GB/ngày (x6 tháng)
6MAX200
1.200.000đ
BH3 6MAX200 gửi 1543
 • 60GB/tháng (x6 tháng)