Block "72" not found

hot icon
BIG120
120.000đ /30 ngày
Data: 60GB
 • 2GB/ngày (60GB/tháng)
 • Miễn phí data xem phim trên MyTV
BH3 BIG120 gửi 1543
BIG200
200.000đ /30 ngày
Data: 120GB
 • 4GB/ngày (120GB/tháng)
 • Miễn phí data xem phim trên MyTV
BH3 BIG200 gửi 1543
BIG300
300.000đ /30 ngày
Data: 180GB
 • 6GB/ngày (180GB/tháng)
 • Miễn phí data xem phim trên MyTV
BH3 BIG300 gửi 1543
goi hot viettel3g
MAX79V
79.000đ /30 ngày
Data: 9GB + MyTV
BH3 MAX79V gửi 1543
hot icon
MAX100
100.000đ /30 ngày
Data: 30GB
 • 30GB/tháng
 • Hết data miễn phí truy cập tốc độ thường
BH3 MAX100 gửi 1543
goi hot viettel3g
MAX200
200.000đ /30 ngày
Data: 60GB
BH3 MAX200 gửi 1543
goi hot viettel3g
MAX300
300.000đ /30 ngày
Data: 100GB
BH3 MAX300 gửi 1543
goi hot viettel3g
6BIG70
350.000đ /180 ngày
Data: 90GB
BH3 6BIG70 gửi 9123
goi hot viettel3g
6BIG90
450.000đ /180 ngày
Data: 180GB
BH3 6BIG90 gửi 1543
goi hot viettel3g
6BIG120
600.000đ /180 ngày
Data: 360GB
BH3 6BIG120 gửi 9123
goi hot viettel3g
6BIG200
1.000.000đ /180 ngày
Data: 720GB
BH3 6BIG200 gửi 9123
goi hot viettel3g
C69
69.000đ /30 ngày
1500p gọi nội mạng + 30p gọi ngoại mạng
BH3 C69 gửi 1543
goi hot viettel3g
C89
89.000đ /30 ngày
1500p gọi nội mạng + 60p gọi ngoại mạng
BH3 C89 gửi 1543
goi hot viettel3g
V99
99.000đ /30 ngày
Data: 1500p gọi nội mạng + 150p gọi ngoại mạng
BH3 V99 gửi 1543
goi hot viettel3g
V149
149.000đ /30 ngày
Data: 2000p gọi nội mạng + 250p ngoại mạng
BH3 V149 gửi 9123
hot icon
VD149
149.000đ /30 ngày
Data: 180GB
 • 6GB/ngày (180GB/tháng)
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 20p
 • 200 phút gọi ngoại mạng
BH3 VD149 gửi 1543
hot icon
VD120
120.000đ /30 ngày
Data: 150GB
 • 5GB/ngày (150GB/tháng)
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 20p
 • 100 phút gọi ngoại mạng
BH3 VD120 gửi 1543
hot icon
D30P
90.000đ /180 ngày
Data: 30GB
 • 1GB/ngày (30GB/tháng)
 • 1500 phút gọi nội mạng
 • 200 phút gọi ngoại mạng
BH3 D30P gửi 1543
D159V
159.000đ /30 ngày
Data: 180GB
 • 6GB/ngày (180GB/tháng)
 • Miễn phí gọi nội mạng dưới 20p
 • 200 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí data xem phim trên MyTV
BH3 D159V gửi 1543

Tin Khuyến Mãi

Tin Tức